Ballongsläppet

Lördagen den 26.5 2018 samlades Apollogruppen och ett massivt uppbåd av föräldrar, vänner, kolleger och media vid Meteorian på Söderfjärden. Förberedelserna startade klockan 9 på morgonen och klockan tolv hade vi tillstånd av flygfältet i Vasa att släppa loss våra ballonger. Vi förankrade en i en lina för att filma allt från ovan med två CanSat-sonder för att samla data. Alla fyra ballongerna fylldes med ca 250 bar helium för att stiga så snabbt som möjligt och expandera då lufttrycket sjunker utanför. Till sist når ballongen sin gräns och spricker varpå satelliterna dalar ner i sina fallskärmar. För att hitta dem hade vi GPS-sändare som sänder via mobiltelefonnätet. Nackdelen med detta var att vi förlorade kontakten med våra satelliter när de nått en viss höjd. Största oron var om batterierna skulle klara kölden på så hög höjd. En spänd väntan inföll under cirka en timme tills de hade landat och fick kontakt med nätet igen.

Anton njuter
Partyballongerna fylls
Alla hade sina egna ansvarsområden att kolla
Kontaktinformation ifall GPS:en skulle haverera
Till och med på Söderfjärden blev det trångt om utrymme
Tredje ballongen släpps upp

CanSat-fabriken drar igång

Våren 2018 satte vi igång att bygga 11 stycken CanSats tillsammans med 45 entusiastiska elever. Eleverna var från årskurs 8 och 9 i Högstadiet i Petalax och årskurs 1 från gymnasiet i Petalax. Vi höll kursen på onsdagar efter skoltid hela våren. I bygget ingick lödning av kretskort, montering av sensorer, programmering av modulerna, konstruktioner av fallskärmar och behållare, drop-test från taket och beräkningar på ballonger. Dagarna var intensiva och fyllda av både med- och motgångar. Elevernas entusiasm saknade motstycke och vi lärare hade fullt sjå med att hålla jämna steg.

Full fart i fabriken
Programmeringshandledning
Textilslöjdsmomentet
Gastest
Skills och noggrannhet