Apolloprojektet: kurs 2 – Raketteknik

Under den mörkaste delen av läsåret gick 26 av Apolloprojektets deltagare den andra kursen vid gymnasiet. Temat var raketteknik, gravitation och atombomber. Kursen drogs av Anton Lindholm och Regina Öhman.

Vi började med att gå genom raketens historia från antiken till modern tid. Historiska personer som bidragit till raketernas utveckling – till exempel Tsiolkovskij och Goddard – presenterades, men också mytomspunna legender som Archytas och Wan Hu.

Vid de följande två tillfällena behandlades olika typer av framdrivning av rymdfarkoster, först de mer konventionella bränsletyperna och därefter mer moderna typer och till sist futuristiska koncept. I samband med teorin om förbränning demonstrerades vätgas som bränsle och syre som oxidant.

För att de studerande skulle få en uppfattning om hur en raketmotor beter sig fick de laborera med spelet SimpleRockets 2, en simulering i vilken spelaren själv får konstruera sin raket och kontrollera de olika stegen av förbränning. Eleverna fick olika uppdrag, till exempel att uppnå omloppsbana eller att uppnå så hög hastighet som möjligt.

En del av de som gick kursen deltog under några tillfällen i en videokonversation med elever som gick en kurs i Rocket Science vid Mater Academy i Florida. De utbytte presentationer om sina hemorter och kulturer.

Nikol Espinel Rosado berättar om Petalax för eleverna vid Mater Academy

I kursen om kalla kriget fick eleverna höra om användningen av kärnvapen under andra världskriget och hur dessa påverkade det politiska klimatet under de påföljande decennierna. Som fortsättning på detta tema behandlade vi radioaktivitet, sönderfall och atombombernas princip och konstruktion.

Hur man inte bör använda kärnreaktioner

Gravitationen fick också en egen presentation. Vi diskuterade hur synen på gravitation har utvecklats genom tiderna, hur den moderna teorin är uppbyggd, och varför den är den svagaste av de fyra fundamentala krafterna i universum. Lärarna demonstrerade också att den elektromagnetiska kraften är ca 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 gånger så stark som gravitationen genom att visa att en magnet kan lyfta järnpulver från ett bord.


Utveckling av synen på gravitation.

Vi avslutade kursen med att bekanta oss med den data som elevernas CanSats hade samlat in vid förra vårens ballongsläpp, samt hur man kan kalibrera sin mätutrustning, importera datan till ett tabellprogram och presentera den som grafer. De niondeklassister som deltog i årets CanSat-klubb använde sina färdigheter i årets ballongsläpp.