Raketskolning på Heureka

Den 14 februari deltog jag och Anton Lindholm i en workshop vid Heureka i NAROM:s regi. Temat var raketer i undervisningen, något som vi redan tjuvstartat med under Högstadiet i Petalax klubbtimmar under vintern. Vi kände oss väl förberedda inför skolningen och hade konkreta frågor och erfarenheter att bolla med de kunniga föreläsarna. Dagen inleddes med raketteori, matematiska frågeställningar och praktiska övningar. Som avslutning avfyrade vi både våra krutraketer och tryckluftsdrivna pappersraketer. När föreläsarna inledde med frågan : ”Why use rockets in education?” kändes det som det självklara svaret är: ”Why not?”

Högtflygande fortbildning

Hösten 2017 åkte jag, Henrik Smulter, Anton Lindholm och André Forsman iväg på CanSat-utbildning till Heureka. Där fick vi skolning i hur CanSat-programmet är uppbyggt och chansen att bygga varsin CanSat-modul under två dagar. Kursen leddes av Bente Jensen och Jan Holmgård och gav oss massor med inspiration för projektet.

Koncentration total
Efter lyckade drop-test
Anton tog det mycket lugnare än sina humanistkolleger
Färdigt byggd och fungerande CanSat-modul