Andra steget tänds

Efter en varm och skön sommar var det dags att köra igång de tillämpade kurserna inom Apolloprojektet då höstterminen började. Kurs 1 omfattade kalla krigets historia med fokus på rymdkapplöpningen och propaganda. Vi inledde kursen med gästföreläsare Claus Stolpe som gav en helhetsbild av kalla krigets olika skeden. Jag och André föreläste sedan om kapprustningen och det politiska klimatet under tidsperioden. Eleverna fick sedan i uppgift att tillverka propagandanyheter om de olika dramatiska händelserna under kalla kriget. Dessa arbeten analyserade vi sedan vid Åbo Akademis Experience Lab i Vasa med hjälp av Eye-trackingteknik. Vi fick också bekanta oss med forskningen kring artificiell intelligens och robotteknik vid ÅA.

Med Eye-trackingteknik kan man undersöka vad en människa fäster sig vid när man betraktar visuellt material. Ögonrörelserna syns på de högra bilderna, ju mer rött desto längre tid tittade eleverna på det området på affischen.